Privacy policy

Rollers.nl (Rollers B.V.), gevestigd aan Stationsweg 41, 3331 LR Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rollers.nl – Stationsweg 41, 3331 LR Zwijndrecht – 085-4010401

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rollers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rollers B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Rollers B.V. volgt uw surfgedrag op onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte
– Rollers B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rollers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Bewaarde persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
– De datum van de factuur
– Het nummer van de factuur
– De naam en het adres van de afnemer
– Het btw-identificatienummer van de afnemer
– Een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten die geleverd zijn
7 jaar Belastingwetgeving

Delen van persoonsgegevens met derden

Rollers B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rollers B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Categorie Naam Doel Welke gegevens
Administratie Exact Bijhouden administratie en voldoen aan belastingwetgeving – De datum van de factuur
– Het nummer van de factuur
– de naam en het adres van de afnemer
– het btw-identificatienummer van de afnemer (alleen bij handel met andere EU-landen en daarmee samenhangende diensten)
– een duidelijke omschrijving van de goederen of diensten die besteld/geleverd zijn
Administratie Mollie Afhandeling
order – betaling
– Betaalgegevens
(bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer)
– IP-adres
– Internetbrowser en
apparaat type
– In sommige gevallen, uw voor- en achternaam
– In sommige gevallen, uw adresgegevens
– In sommige gevallen, informatie over het product of de
dienst die door u werd afgenomen,
– Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt,
bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
Administratie Paypal Afhandeling
order – betaling
– het aankoopbedrag
– het transactietype (bijv. aankoop)
– de naam en het adres van de afnemer
– e-mailadres of telefoonnummer
Administratie Woocommmerce Bijhouden
administratie en afhandelen order
– De datum van de factuur
– Het nummer van de factuur
– de naam en het adres van de afnemer
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– het btw-identificatienummer van de afnemer
– een duidelijke omschrijving van de goederen of
diensten die besteld/geleverd zijn
Leverancier Protempo Afhandelen
en bezorging order
– De naam en het adres van de afnemer
– Telefoonnummer
– Een duidelijke omschrijving van de goederen of
diensten die besteld/geleverd zijn
Reviews Trusted Shops Review
door afnemer na bestelling
– De naam van de afnemer
– E-mailadres
Bezorging DPD Bezorging van bestelling – De naam en het adres van de afnemer
– Telefoonnummer

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rollers B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Rollers B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/bedrijfswebsite/cookies-gebruiken/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Hieronder een overzicht:

Categorie: Noodzakelijk

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Cloudflare __cfduid Deze cookie wordt gebruikt om cachingdienst Cloudflare correct te laten werken. 1 jaar
Optie voor bedrijven show_company_fields Deze cookie wordt gebruikt om de keuze voor bedrijven op te slaan bij het afrekenformulier. browsersessie
Sessiecookie PHPSESSID Deze cookie gebruiken we om uw bezoek bij te houden. Zo weten we bij de volgende pagina die u ophaalt dat u dezelfde persoon bent die de vorige pagina bekeek. browsersessie
Woocommerce woocommerce_cart_hash Deze cookie wordt gebruikt om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en eventueel te wijzigen. browsersessie
Woocommerce woocommerce_items_in_cart Deze cookie wordt gebruikt om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en eventueel te wijzigen. browsersessie
Woocommerce wp_woocommerce_session_ Deze cookie wordt gebruikt om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en eventueel te wijzigen. browsersessie
Wordfence wordfence_verifiedHuman Cookie voor beveiliging van de website. browsersessie
Wordfence

Keuzehulp

Filter

wfvt_

formdata

facetdata

Cookie voor beveiliging van de website.
Deze cookie slaat de gegevens op in de keuzehulp.

Deze cookie onthoudt de gegevens die ingevuld zijn in de keuzefilter.

browsersessie

Oneindig

1 dag

Categorie: Statistieken

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google
Analytics
_ga Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren 2 jaar
Google Analytics _gid Deze cookie wordt ingesteld door Google Analytics. We gebruiken Google Analytics om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Op basis van deze analyses kunnen wij onze website blijven verbeteren. 2 jaar

Categorie: Tracking

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Adwords IDE Deze cookies zijn van Google Adwords (DoubleClick) en worden o.a. gebruikt om (gepersonaliseerde) advertenties te tonen. 1 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rollers B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Rollers B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rollers B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice – [email protected].

Rollers.nl  heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PayPal
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van PayPal. PayPal verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. PayPal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. PayPal behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. PayPal deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. PayPal bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen – Trusted Shops
Wij verzamelen reviews via het platform van Trusted Shops. Als u een review achterlaat via Trusted Shops dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trusted Shops deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trusted Shops publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trusted Shops contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trusted Shops. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trusted Shops heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trusted Shops behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trusted Shops toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Trusted Shops’ dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Trusted Shops bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Trusted Shops heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Trusted Shops.

Verzenden en logistiek – DPD

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DPD delen. DPD gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DPD onderaannemers inschakelt, stelt DPD uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Links (andere websites)

Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. Rollers B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en het gebruik van uw gegevens door deze partijen. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

Wijzigingen Privacy Policy

Rollers B.V. heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken. Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Vragen?

Hebt u na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van uw gegevens tijdens het bezoeken van onze website? Neem dan gerust contact met ons op.

Rollers.nl (Rollers B.V.) is een besloten vennootschap en is gevestigd te Zwijndrecht, aan Stationsweg 41.

Email: [email protected]
KvK-nummer: 82077819
BTW-nummer: NL862328147B01
Kantoortijden: 9:00 – 17:00
Telefoon: 085-4010401

Versie: Privacy Policy – mei 2020