Garantie

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie. Wij hanteren een eigen garantie van 1 jaar na levering van het product. Deze garantie doet geen afbreuk aan de wettelijke garantie.

Als u niet tevreden bent over het geleverde product, horen wij dat graag. Wij ontvangen graag uw garantieclaim zodat wij deze in behandeling kunnen nemen:

  • Geef uw ordernummer of factuurnummer door samen met een korte beschrijving van het probleem.
  • Maak een paar foto’s waarop het probleem duidelijk te zien is.
  • Mail de beschrijving van uw claim en foto’s naar [email protected] of vul het contactformulier in.
  • Klopt er bij de levering iets niet? Dan geldt in principe dezelfde procedure. Graag echter binnen 8 dagen na levering melden wat er mist of verkeerd geleverd is.

Wij nemen dit direct in behandeling en nemen daarna zo snel mogelijk contact met u op. De volgende oplossingen zullen aangeboden worden:

  • Bij het ontbreken van producten bij de levering, zullen deze zo snel mogelijk nagestuurd worden.
  • Bij defect van een geleverd product en het is duidelijk te zien op de foto dat het een ondeugdelijk product is, zal er zo snel mogelijk een vervangend product nageleverd worden. Of het defecte product geretourneerd dient te worden, wordt per geval bepaald.
  • Als binnen een jaar het product zijn functie heeft verloren en de oorzaak is onduidelijk, zal gevraagd worden om het product te retourneren zodat deze beoordeeld kan worden. Indien de oorzaak onjuist gebruik van het product is, vervalt de garantie. Indien de oorzaak bij het product zelf ligt, zal gekeken worden of het product te repareren is. In dat geval wordt het gerepareerde product teruggestuurd naar u. Indien het niet te repareren is, zal in overleg met de klant een vervangend product nageleverd worden of het geld terugbetaald worden. De retourkosten zullen in dat geval ook terugbetaald worden.