Klachten

Indien u een klacht heeft over onze producten of onze service, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Wij zullen u zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 14 dagen, na ontvangst van de klacht, een inhoudelijke reactie geven.

Mocht u het als consument niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).